Blog

Geert Deschepper is 25 jaar bestuurslid van 't Hoekje Grond

Geert Deschepper is 25 jaar bestuurslid van 't Hoekje Grond

DIKSMUIDE - Tijdens het jaarlijkse soupertje van 't Hoekje Grond werd Geert Deschepper (met boek) gehuldigd naar aanleiding van zijn zilveren jubileum als bestuurslid van deze Diksmuidse volkstuin.

Geert is al van kindsbeen af in de moestuin te vinden: Het tuinieren zit zelfs een beetje in de genen. "Van mijn vader mocht ik al een hoekje in de moestuin gebruiken om er tomaten en radijzen te kweken. Thuis zag ik natuurlijk ook de boekjes liggen van de volkstuinen. Later, toen ik met mijn vrouw Marleen Zwaenepoel naar de Rijkswachtstraat verhuisde, ben ik lid geworden van 't Hoekje Grond. Enkele jaren later wilde het bestuur een verjonging doorvoeren, en zo ben ik in 1986 tot het bestuur toegetreden."

In 1993 werd Geert secretaris als opvolger van André Jansseune, die naar Koksijde verhuisd was. Een taak met een hele verantwoordelijkheid, die hij sinds enkele jaren kan delen. "Mijn hulpsecretaris Marc Vandelanotte houdt zich bezig met de ledenadministratie en de organisatie van de voordrachten. Zelf onderhoud ik voornamelijk de contacten met het provinciaal bestuur van onze vereniging, om subsidies te regelen en zo. Namens 't Hoekje Grond en VELT zetel ik ook in de Diksmuidse Landbouwraad."

't Hoekje Grond kreeg te maken met een stagnerend ledenaantal, maar de laatste tijd lijkt het tij te zijn gekeerd. "Op een bepaald moment hadden we maar 75 leden, ondertussen hebben we de kaap van de honderd gerond en tellen we 101 leden, waaronder verschillende jongeren. Ik kan hen geen ongelijk geven : ik kom tot rust wanneer ik in mijn tuin werk. Je kunt trouwens altijd bijleren, reden waarom 't Hoekje Grond jaarlijks verschillende lezingen houdt. En op 2 juni gaan we samen met de afdeling Leke van Volkstuinen Vlaanderen naar de Floriade, een internationale tuinbouwexpo die om de tien jaar in het Nederlandse Venlo wordt georganiseerd."

Bron: Het Wekelijks Nieuws, 02/2012 (TVDW - Foto VC)

Volkstuin huldigt Robert Ryckewaert

Volkstuin huldigt Robert Ryckewaert

DIKSMUIDE - Tijdens het jaarlijks feestmaal van de bloemen- en tuinliefhebbers van De Volkstuin afdeling 't Hoekje Grond, in feestzaal De Tapperij, werd hulde gebracht aan bestuurslid Robert Ryckewaert. Voorzitter Willy Garwig had woorden van dank voor zijn inzet en voor alles wat hij in de afgelopen 15 jaar deed als bestuurslid voor De Volkstuin. Het bijwonen van de bestuursvergaderingen, de uitnodigingen bezorgen aan de leden in Kaaskerke en omgeving van de Sint Sebastiaanwijk. Als verantwoordelijke van de uitstappen weet hij ook ieder jaar een leerrijk plekje uit te zoeken.

GeĂ¯nteresseerde tuinliefhebbers kunnen altijd lid worden van De Volkstuin Diksmuide door verschrijving van 14 euro op rekening BE29 7512 0246 0864.
Info bij voorzitter Willy Garwig, tel. 051 50 30 98 of via volkstuin-diksmuide.be.

Bron: Het Wekelijks Nieuws, 11/02/2011 (foto DD)

Voorzitter 't Hoekje Grond geeft na 36 jaar fakkel door aan Willy Garwig

Voorzitter 't Hoekje Grond geeft na 36 jaar fakkel door aan Willy Garwig

In Diksmuide heeft de 83-jarige Germain Claus (rechts op foto) afscheid genomen als voorzitter van 't Hoekje Grond, de plaatselijke volkstuin. Hij wordt opgevolgd door Willy Garwig (links op foto).

't Hoekje Grond ontstond na de Eerste Wereldoorlog, toen men de inwoners van de Diksmuidse barakken een zinvolle vrijetijdsbesteding wou geven. Op een stuk grond in de wijk Legeweg werden hoekjes grond verpacht tegen een minimale prijs. In de jaren zestig verdwenen de tuintjes in de Legeweg door de oprukkende verkavelingen. Germain Claus was toen al een hele tijd lid van 't Hoekje Grond en op 14 juni 1961 werd hij bestuurslid. In 1970 werd hij voorzitter. Hij vond het jammer dat niet meer inwoners van Diksmuide hun hobby konden uitoefenen wegens gebrek aan een tuintje of een hoekje grond en vroeg het stadsbestuur en OCMW meermaals grond ter beschikking te stellen. Telkens tevergeefs. De vele uitstappen en voordrachten daarentegen waren wel een succes.

Tijdens het jaarlijkse feest van de tuinliefhebbers van 't Hoekje Grond werd Germain Claus door Martine Lamsens namens het provinciaal bestuur van de Volkstuinen gehuldigd.

Bron: Het Laatste Nieuws, 27/01/2006 (MME. Foto Maenhoudt)

Programma 2019

 

Teelt van aardbeien
Spreker Frans Tack
Zondag 20 januari om 10u

Verdeling zaadactie 2019
Februari

Feestmaaltijd in 't Jagershof in Woumen
Zondag 10 februari om 12u30

Effectieve micro-organismen
Maandag 18 maart om 19u30

Rondleiding aardbeienserre Klerken
Zondagvoormiddag 28 april

Dag van het Park
Zondag 26 mei

Data najaar:
16 sept. (compost) - 20 okt. (bloemschikken) - 18 nov. (teelt groenten) - 15 dec. (rozen)

 

Voordrachten gaan telkens door in centrum Horizon, Maria Doolaeghestraat 13A, Diksmuide.

Op zondag om 10u, op maandag/dinsdag om 19u30.