Blog

Volkstuin huldigt Robert Ryckewaert

Volkstuin huldigt Robert Ryckewaert

DIKSMUIDE - Tijdens het jaarlijks feestmaal van de bloemen- en tuinliefhebbers van De Volkstuin afdeling 't Hoekje Grond, in feestzaal De Tapperij, werd hulde gebracht aan bestuurslid Robert Ryckewaert. Voorzitter Willy Garwig had woorden van dank voor zijn inzet en voor alles wat hij in de afgelopen 15 jaar deed als bestuurslid voor De Volkstuin. Het bijwonen van de bestuursvergaderingen, de uitnodigingen bezorgen aan de leden in Kaaskerke en omgeving van de Sint Sebastiaanwijk. Als verantwoordelijke van de uitstappen weet hij ook ieder jaar een leerrijk plekje uit te zoeken.

Geïnteresseerde tuinliefhebbers kunnen altijd lid worden van De Volkstuin Diksmuide door verschrijving van 14 euro op rekening BE29 7512 0246 0864.
Info bij voorzitter Willy Garwig, tel. 051 50 30 98 of via volkstuin-diksmuide.be.

Bron: Het Wekelijks Nieuws, 11/02/2011 (foto DD)

Voorzitter 't Hoekje Grond geeft na 36 jaar fakkel door aan Willy Garwig

Voorzitter 't Hoekje Grond geeft na 36 jaar fakkel door aan Willy Garwig

In Diksmuide heeft de 83-jarige Germain Claus (rechts op foto) afscheid genomen als voorzitter van 't Hoekje Grond, de plaatselijke volkstuin. Hij wordt opgevolgd door Willy Garwig (links op foto).

't Hoekje Grond ontstond na de Eerste Wereldoorlog, toen men de inwoners van de Diksmuidse barakken een zinvolle vrijetijdsbesteding wou geven. Op een stuk grond in de wijk Legeweg werden hoekjes grond verpacht tegen een minimale prijs. In de jaren zestig verdwenen de tuintjes in de Legeweg door de oprukkende verkavelingen. Germain Claus was toen al een hele tijd lid van 't Hoekje Grond en op 14 juni 1961 werd hij bestuurslid. In 1970 werd hij voorzitter. Hij vond het jammer dat niet meer inwoners van Diksmuide hun hobby konden uitoefenen wegens gebrek aan een tuintje of een hoekje grond en vroeg het stadsbestuur en OCMW meermaals grond ter beschikking te stellen. Telkens tevergeefs. De vele uitstappen en voordrachten daarentegen waren wel een succes.

Tijdens het jaarlijkse feest van de tuinliefhebbers van 't Hoekje Grond werd Germain Claus door Martine Lamsens namens het provinciaal bestuur van de Volkstuinen gehuldigd.

Bron: Het Laatste Nieuws, 27/01/2006 (MME. Foto Maenhoudt)

Programma 2019

 

Teelt van aardbeien
Spreker Frans Tack
Zondag 20 januari om 10u

Verdeling zaadactie 2019
Februari

Feestmaaltijd in 't Jagershof in Woumen
Zondag 10 februari om 12u30

Effectieve micro-organismen
Maandag 18 maart om 19u30

Rondleiding aardbeienserre Klerken
Zondagvoormiddag 28 april

Dag van het Park
Zondag 26 mei

Data najaar:
16 sept. (compost) - 20 okt. (bloemschikken) - 18 nov. (teelt groenten) - 15 dec. (rozen)

 

Voordrachten gaan telkens door in centrum Horizon, Maria Doolaeghestraat 13A, Diksmuide.

Op zondag om 10u, op maandag/dinsdag om 19u30.